8 Taksit İmkanı

Ürün arama

mesafeli-satis-sozlesmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

https://store.electrolux.com.tr SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1 SATICI

Ünvanı : Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Tarlabasi 35, 34435 Taksim / Istanbul, Turkey
Telefon : 0212 293 1020  
Çağrı Merkezi No :  0850 250 35 89
Mersis No : 0331003047600018
E-Mail : musteri_hizmetleri@electrolux.com

1.2 ALICI  

Alıcıya ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı : [customer][name][last_name][/customer]

Adresi : [billing_address][first_name] [last_name] [company] [address1] [address2] [phone] [city] [zip][province] [country] [country_code][/billing_address]

Telefon :[billing_address][phone][/billing_address]

E-Mail :[customer][email][/customer]


2- KONU

Electrolux internet alışveriş sitesi (https://store.electrolux.com.tr)'de "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün özellikleri, fiyati, tüm vergilerin dökümü,kargo ücreti bilgileri, ürünün kodu, ürünün adı, ürünün adet bilgisi, birim fiyat bilgisi, ödeme şekli bilgileri, ödeme kuruluşu nezdinde yapılacak nihai tüketici tercihi doğrultusunda işbu Sözleşmeye ek yapılacak olup, tüketiciye bu hali e-mail ile gönderilecektir.

Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir: 

ÜRÜN KODU- ÜRÜN ADI - ADET - BİRİM FİYAT - TOPLAM FİYAT

[line_items][variant_id] [title] [quantity] [sku] [variant_title] [vendor] [name] [price][/line_items]

 

Teslimat bilgileri şu şekildedir:

[shipping_address][name] [last_name] [company] [address1] [address2] [phone] [city] [zip][province] [country] [country_code] [name] [/shipping_address]

[note]

Teslimat, Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kargo aracılığı ile ve/veya Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri veya Müşteri adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.

Söz konusu ürün bedeli;satıcı adına, “Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.”tarafından tahsil edilmektedir. Alıcı; malın/hizmetin bedelini Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye ödemekle, ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacaktır.

4- CAYMA HAKKI

Müşteri ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, cayma süresi içerisinde satın alımı yapmış olduğu internet sitesinde iptal iade işlemlerinden, siparişi ile ilgili cayma beyanında bulunmalıdır. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra ürünÇağrı Merkezinin yönlendirdiği Yetkili Servis tarafından 10 gün içinde teslim alınır. Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Müşteri’yi borç altına sokan her türlü belgeyi Müşteri’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Cayma hakkı aşağıdakihallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresisona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. "Müşteri", https://store.electrolux.com.tr internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı,ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabuleder.

5.2. "Müşteri" işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamakla, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

5.3."Müşteri"nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30(otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.

5.4. "Müşteri", teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz.

5.5. "Müşteri" satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.

5.6. Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7. Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu "Müşteri"ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' in sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan "Müşteri" dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 14 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür.

5.8. Ürünün tesliminden sonra “Müşteri”ye ait kredi kartının “Müşteri”’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarakkullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ödememesi halinde, “Müşteri”nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur.

5.9. “Müşteri”nin kredi/banka kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürüntutarı, siparişin “Müşteri” tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın 14 (on dört) günlük sürede bankaya iadesinden sonra “Müşteri”nin hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. Satıcı’nın bu sürede bankaya ödeme yapmış olmasına rağmen, bankanın iade süresini uzatmasından Satıcı sorumlu değildir.

5.10. “Müşteri”, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi  çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini “Müşteri”den talep edebilir ve her koşulda “Müşteri”nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, “Müşteri”, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

5.11. Electrolux Dayanıklı Tüketim MamulleriSanayi ve Ticaret A.Ş. internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

5.12. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

5.13. Müşteri, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Müşterinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Parasal sınıra ilişkinbilgiler aşağıdadır:

2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 7.550 (yedi bin beş yüz elli)Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olanillerde 7.550 (yedi bin beş yüz elli) Türk Lirası ile 11.330 (on bir bin üç yüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayanillere bağlı ilçelerde 7.550 (yedi bin beş yüz elli) Türk Lirası ile 11.330 (onbir bin üç yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

5.14. Kampanyalar kapsamında paket olaraksatılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma,iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.

6- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflar arasında 31.12.2018 09:43:21 tarihinde akdedilmiştir. "Müşteri" gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu,içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.