8 Taksit İmkanı

Ürün arama

on-bilgilendirme-formu

ÖN BİLGİLENDİRMEFORMU

1- Satıcının Ünvanı: Electrolux DayanıklıTüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ünvanı : Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Tarlabasi 35, 34435 Taksim / Istanbul, Turkey
Telefon : 0212 293 1020 
Çağrı Merkezi No :  0850 250 35 89
Mersis No : 0331003047600018
E-Mail : musteri_hizmetleri@electrolux.com

2- Satışı yapılacak Ürünün özellikleri,fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir;

Ürünün özellikleri, fiyati, tüm vergilerin dökümü, kargo ücreti bilgileri, ürünün kodu, ürünün adı, ürünün adet bilgisi,birim fiyat bilgisi, ödeme şekli bilgileri, ödeme kuruluşu nezdinde yapılacak nihai tüketici tercihi doğrultusunda ürünün satışının yapıldığı web sitesinde satış ekranlarında tüketiciye gösterildiği gibidir. Satış tamamlandığında Mesafeli Sözleşme tüm bu bilgileri içerecek şekilde e-mail ile gönderilecektir. Teslimat Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kargo aracılığı ile ve/veya Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleribu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri veya Müşteri adına hareket eden kişibu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.

Söz konusu ürün bedeli; satıcı adına, “ Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” tarafından tahsil edilmektedir. Alıcı; malın/hizmetin bedelini Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ödemekle, ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacaktır.

3-Cayma Hakkı: Müşteri ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, cayma süresi içerisinde satın alımı yapmış olduğu internet sitesinde iptal iade işlemlerinden, siparişi ile ilgili cayma beyanında bulunmalıdır. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra ürün Çağrı Merkezinin yönlendirdiği Yetkili Servis tarafından 10 gün içinde teslim alınır.Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Müşteri’yi borç altına sokan her türlü belgeyi Müşteri’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür,paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant,mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkinsözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecektedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

4-Müşteri, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Müşterinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakemheyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

Parasal sınıra ilişkinbilgiler aşağıdadır:

2021yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 7.550 (yedi bin beş yüz elli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedi bin beş yüz elli) Türk Lirası ile 11.330 (on bir bin üçyüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirasınınaltında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedi bin beş yüz elli) Türk Lirası ile 11.330(on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

5- Yukarıda verilen bilgiler tanıtma veyareklam amaçlı değildir. Ticari amaçla, ürün satışına yönelik verilmişlerdir.Kredi kartı bilgilerinizi girmeniz ve satış işlemine onay vermeniz halinde siparişiniz işleme konacaktır.

6- "Müşteri", https://store.electrolux.com.tr internet sitesinde satışı yapılan ürüneait 2. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı,ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu veelektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabuleder.

7- Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma,iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.